Website Banner
 
 
 
:: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 
 
 
     
        รถดับเพลิง   
     
 
 
  รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ  สามารถแจกจ่ายน้ำสู่ท้องถิ่นหรือชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ  รถน้ำต้นไม้  จ่ายน้ำเพื่อประโยชน์อื่น  และช่วยสนับสนุนงานดับเพลิงได้ดี  ด้วยประสิทธิภาพเครื่องสูบ-ส่งน้ำที่ทำแรงดันสูง
 
     
 
     
 
     
     
  รถดับเพลิงกู้ภัย
เป็นรถยนต์ที่ใช้ในงานกู้ภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉินเบื้องต้น  และสำหรับสนับสนุนงานดับเพลิงเบื้องต้น
 
     
 
     
 
     
     
  รถดับเพลิงชนิดโฟม
เป็นรถยนต์ที่ใช้ในงานดับเพลิง  สำหรับป้องกันและระงับอัคคีภัยคลังน้ำมันเชื้อเพลิง, โรงงานอุตสาหกรรม  ดับเพลิงที่ลุกไหม้น้ำมัน  สารเคมี  หรือสารไวไฟประเภทต่างๆ  มีถังโฟมพร้อมระบบฉีดโฟมในตัว ด้วยปั๊มที่มีประสิทธิภาพในการสูบ-ส่งสูง
 
     
 
     
 
     
 
Page : [1]  [2]  [3]
 
     
 
     
     
Current Pageid = 7